*KOREKCJA WAD POSTAWY

Postawa nieprawidłowa, to wszelkie nieprawidłowości sposobu trzymania się w pozycji stojącej, a utrzymanie ciała w pionie wymaga wysiłku mięśni oraz zagraża przedwczesnemu zużyciu narządów ruchu..

Wady postawy mogą być różnorakiego pochodzenia:

wrodzone

 • krótsza noga,
 • zaburzenia kostnienia,
 • zanik mięśni,
 • dodatkowe żebra,
 • rozszczepy kręgów.

nabyte

 • wywołane przebytymi chorobami np. krzywice, porażenie mięśni
 • nawykowe – na skutek zaburzenia nawyku prawidłowej postawy.
 • są też wady o nieznanej przyczynie, są to niektóre skoliozy.

Najczęstsze wady postawy to:

 • wady kręgosłupa
 • wady klatki piersiowej
 • wady kończyn dolnych
 • wady stóp

Prawidłową postawą można nazwać taką postawę ciała, która zapewnia optymalną stabilność, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego do jej utrzymania w pionie oraz posiada warunki do optymalnego ułożenia narządów wewnętrznych(brak ucisków np. na płuca).

Prawidłowa postawa charakteryzuje się:

 • prostym ustawieniem głowy
 • fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej
 • dobrze wysklepioną klatką piersiową
 • dobrze podpartą miednicą na głowach kości udowej
 • prostymi kończynami dolnymi
 • prawidłowo wysklepioną stopą
 • Kinezyterapia

  to terapia bazującą na wiedzy o wykorzystaniu ruchu jako środka leczniczego. Znajduje ona najczęściej zastosowanie w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, choć coraz częściej w chorobach neurologicznych czy psychosomatycznych.

  więcej
 • Fizykoterapia

  dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się podczas leczenia występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, takie jak: termiczne, promieniowanie słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia, np. urządzenia dostarczające energii cieplnej, prądów małej częstotliwości, prądów wielkiej częstotliwości, promieniowania świetlnego, nadfioletowego, podczerwonego oraz ultradźwięków.

  więcej...
 • Korekcja wad postawy

  Postawa nieprawidłowa, to wszelkie nieprawidłowości sposobu trzymania się w pozycji stojącej, a utrzymanie ciała w pionie wymaga wysiłku mięśni oraz zagraża przedwczesnemu zużyciu narządów ruchu.

  więcej...

nfz_logo

Świadczymy zabiegi rehabilitacyjne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.